LiveZilla Live Chat Software

جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی و نداشتن سرمایه یا فشاری که روی آن‌هاست، یک کار مستقل را شروع نمی‌کنند و محققان بر این باورند که مهمترین دلیل این ترس این است که جوانان امروز الگوی مناسبی از کارآفرینان جوان گذشته ندارند که از آن‌ها پیروی کنند

۱. “چیزی بسازید که به آن باور دارید – زیرا اولین گام ساختن کسب و کار میلیاردی همین است.”

درست مانند گلدمند و نل‌باف، من نیز با تجربه‌ی بیش از ۳۰ سال کارآفرینی، یک درس خوب گرفته‌ام. وقتی تنها هستید، و در یک اتاق تاریک نشسته‌اید و به این موضوع فکر می‌کنید که چرا کسب و کارتان شکست خورده است، تنها یک چیز وجود دارد که قدرت به پیش بردن شما را دارد – به هدف‌تان ایمان داشته باشید.