Chelsea NFL Limited Edition Team Jersey, Limited Edition Basketball Jerseys jersey4vip
Cheap Original Nike Shoes, Cheap Original Nike Soccer Cleats click for source
عارضه یابی کارخانجات و شرکت ها

با توجه به رشد روزافزون علم و فناوری و با در نظر گرفتن سرعت و حجم اطلاعات و چالش‌های پیش روی سازمان‌ها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه‌ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف بیش‌ازپیش ضروری به نظر می‌رسد سازمان‌ها با در دست داشتن چنین اطلاعاتی قادر خواهند بود با شناخت وضعیت موجود خود و حرکت در جهت برنامه گذار به وضعیت مطلوب نائل شوند. صنایع ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برحسب مورد، نیازمند چنین برنامه‌ی پیشرفتی خواهند بود آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چگونگی شناخت و ارزیابی سازمان از وضعیت موجود است که از آن به‌عنوان عارضه‌یابی و ارزیابی سازمانی یاد می‌شود.

متأسفانه آنچه در حال حاضر در کشور عزیزمان ایران تحت عنوان عارضه‌یابی در حال اجرا است عمدتاً الگوهایی هستند که تنها دیدگاه تعالی را موردبررسی و شناخت قرار می‌دهند این در حالی است که صنایع داخلی عمدتاً دچار عارضه‌هایی هستند که اصلاح آن‌ها می‌تواند زیرساخت لازم برای تعالی را فراهم نماید . با در نظر گرفتن فرآیند بهبود و توسعه می‌توان گفت عارضه‌یابی و ارزیابی دقیقاً منطبق بر طیف بهبود و تعالی سازمانی منطبق بر طیف توسعه‌ی سازمان است .

نیازمندی فعلی صنایع ما در حال حاضر شناخت عارضه‌های سازمانی و پارامترهای قابل‌بهبود است تا با پیاده‌سازی راهکارهای مناسب بعد از حصول بهبود در فعالیت‌های خود، زیرساخت لازم برای تعریف فعالیت‌های توسعه‌ای را فراهم نمایند و در راستای توسعه به شیوه‌ی صحیح گام بردارند .

در همین راستا کلینیک کسب‌وکار با سال‌ها تجربه و تکیه ‌بر دانش مشاورین مجرب، طرح عارضه‌یابی و ارزیابی واحدهای صنعتی استان اصفهان با عنوان " صنعتگران کارآفرین، سازندگان ایران‌ زمین " که با الهام از مدل‌های تعالی تدوین گردیده است را ارائه می‌دهد.

در مدل پیشنهادی کلینیک کسب‌وکار ابتدا شاخص‌های شناخت عارضه در شش بخش اصلی زیر:

  • رهبری و راهبردها
  • منابع انسانی
  • منابع مالی و سرمایه گذاری
  • فروش و بازاریابی
  • تولید و عملیات
  • منابع پشتیبان

بر اساس چک لیست های استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس چرخه دمینگ سطوح عارضه امتیازدهی می‌شوند تا بر این اساس اولویت‌های بهبود سازمان تعیین و راهکارهای بهبود ارائه گردند.

این مدل جهت سازمان های کوچک و متوسط کارایی دارد و به کمک آن می توان در طی مدت یک تا دو ماه (بسته به اندازه سازمان) سطح سازمان را عارضه یابی نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جلسه حضوری با کارشناسان کلینیک کسب و کار تماس حاصل فرمایید .