Chelsea NFL Limited Edition Team Jersey, Limited Edition Basketball Jerseys jersey4vip
Cheap Original Nike Shoes, Cheap Original Nike Soccer Cleats click for source
راه اندازی اولین بام رستوران اصفهان

بام رستوران باغ شهر

اولین بام رستوران سنتی اصفهان

یکی از مهم ترین و اساسی ترین پایه های صنعت گردشگری در هر کشوری موضوع تامین غذای گردشگری داخل و خارجی در مکان های آرام و مفرح است.

ایران با داشتن تنوع غذایی و پیشینه ی درخشان در امر آشپزی و طبخ غذا، می تواند جایگاهی مناسبی در این عرصه داشته باشد و به پشتوانه ی همین  پیشینه ی درخشان و در راستای گسترش صنعت گردشگری، رستوران بام باغ شهر بعنوان بزرگترین رستوران بام ایران به نمای کاخ موزه ی هشت بهشت از یک طرف، گنبد فیروزه ای مسجد امام از سوی دیگر مجاورت با خیابان باستانی چهارباغ عباسی در سال 1394 افتتاح گردید. هدف اصلی رستوران بام باغ شهر حفظ و اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی و ایجاد فضایی الهام بخش، سرشار از آرامش با سرو انواع غذاهای اصیل ایرانی میباشد.