Chelsea NFL Limited Edition Team Jersey, Limited Edition Basketball Jerseys jersey4vip
Cheap Original Nike Shoes, Cheap Original Nike Soccer Cleats click for source
آموزش اصول وفنون مذاکره و زبان بدن

 

 

سر فصل های دوره 

 • انواع مذاکره و کاربرد های گوناگون آن
 • اصول نفوذ در دیگران
 •  شرایط و ویژگی های تیم مذاکره
 • نحوه کسب امتیاز از طرف مقابل
 • ترفندهای مذاکراتی و نحوه مقابله با آنها
 • نحوه اداره جلسات و نوشتن متغیر ها
 • چگونگی روند یک مذاکره
 • زبان بدن : Body Language 
  ·         اسرار موفقیت بدون گفتار 
  ·         قدرت نفوذ در دست دادن 
  ·         مدیریت اثرگذار
  ·         گفتار بی صدای کاربردی 
  ·         موانع چند دقیقه ای در ایجاد ارتباط 
  ·         افزایش عزت نفس
  ·         انواع نگاه ها و تاثیر گذاری بیشتر با چشم
  ·         ایجاد یک تصویر ماندگار
  ·         متدولوژی یک برخورد بهره ور
  ·         موفقیت از راه لباس 
  ·         دریافت صحیح از دیگران 
 • نمایش فیلم تخصصی آموزش مذاکره و زبان بدن و تحلیل فیلم

 

مخاطبین :

کارمندان ، دانشجویان ، مدیران ،اساتید دانشگاه ، جویندگان کار ، جوانان و ...

 

مدت زمان آموزشی :

قابل ارائه در 4 الی 16 ساعت با توجه به مخاطبین و سازمان مربوطه